A+ A A-

OBAVJEŠTENJE 14.06.2016.

SINDIKALNIM ORGANIZACIJAMA U SUDOVIMA I SINDIKALNOJ ORGANIZACIJI SEKRETARIJATA SUDSKOG SAVJETA

-Predsjednicima Sindikalnih organizacija i članovima sindikata-

Dana 14. juna 2016. godine u prostorijama Saveza sindikata Crne Gore održan je sastanak predsjednika sindikalnih organizacija zaposlenih u sudovima i Sekretarijatu Sudskog savjeta.

Na navedenom sastanku formiran je Odbor za izradu Nacrta posebnog kolektivnog ugovora za zaposlene u sudovima i Sekretarijatu Sudskog savjeta.

U skladu sa postignutim dogovorom potrebno je da predsjednici sindikalnih organizacija i članovi sindikata dostave Odboru predloge i sugestije u vezi sa svim pitanjima koja smatraju značajnim za regulisanje PKU-om, kao i da ukažu na manjkavosti OKU-a i GKU-a kako bi se iste slabosti eventualno otklonile kroz PKU.

Navedene sugestije, primjedbe i predloge dostavićete elektronskim putem (u wordu) na mail: sindikat.sudovi.pku@gmail.com , najkasnije do 22. jula 2016. godine.

Po prijemu Vaših sugestija i predloga Odbor će pristupiti izradi Nacrta, nakon čega će, najkasnije do 01. oktobra 2016. godine, sačiniti konačni tekst Nacrta i isti će elektronskim putem dostaviti na mail adrese predsjednika sindikalnih organizacija.

Takođe, Odbor poziva sve članove sindikalnih organizacija u sudovima koji su zainteresovani da uzmu učešće u radu Obdora da se jave na gore navedenu mail adresu.

Svi pristigli materijali, tekst Nacrta PKU i drugi sadržaji nastali u toku rada Odbora  biće javno objavljeni na stranici  https://sites.google.com/site/pkusud/materijali .

S uvažavanjem,


ČLANOVI ODBORA ZA IZRADU NACRTA POSEBNOG KOLEKTIVNOG UGOVORA SA ZAPOSLENE U SUDOVIMA I SEKRETARIJATU SUDSKOG SAVJETA

Sindikalna organizacija sudova za prekršaje Crne Gore

Ul Oktobarske revolucije br. 130
81000 Podgorica

Telefon: 020 230 608 (kod poslodavca)
Fax: 020 231 044 (kod poslodavca)
E-mail: sindikatprekrsajicg2010@gmail.com

Predsjednik  067 610 025