A+ A A-

SPISAK ČLANOVA SINDIKALNE ORGANIZACIJE SUDOVA ZA PREKRŠAJE CRNE GORE

(Posljednje ažuriranja 12.aprila 2017. godine)

1.Kovačević Nada

2.Kačar Anela

3.Minić Milka

4.Jovanović Viktorija

5.Tutorić Slavica

6.Martinović Zoran

7.Tomović Milanka

8.Ivanović Mitar

9.Radić Jelena

10.Prelević Vladimir

11.Radovanović Vidosava

12.Popović Nadežda

13.Bajović Slađana

14.Šimun Saša

15.Pavlović Milodarka

16.Božović Jelena

17.Danjanović Danko

18.Otašević Lazar

19.Brnović Hajdana

20.Martinović Stanislava

21.Đurović Miloš

22.Tasevski Jasmina

23.Korać Olivera

24.Matović Sanja

25.Aleksić Dušanka

26.Piper Milojka

27.Ševaljević Vesna

28.Skrobanović Svetlana

29.Perović Rade

30.Vukadinović Rajko

31.Velimirović Dragan

32.Milačić Ljiljana

33.Vuković Goran

34.Burzanović Čedpmir

35.Marsenić Zoran

36.Jovović Miloš

37.Radović Koka

38.Bogojević Zoran

39.Prenkić Vera

40.Milošević Milena

41.Rašović Dobrila

42.Turović Dragan

43.Pavićević Zorica

44.Radulović Budimir

45.Šubarić Radmila

46.Radan Vesna

47.Vukčević Mileva

48.Glavatović Rajka

49.Boljević Olivera

50.Šoškić Vesna

51.Crvenica Danijela

52.Hadžić Irma

53.Šćepanović Milijana

54.Lakić Snežana

55.Bošnjak Mensur

56.Đekić Dubravka

57.Prelević Nataša

58.Kljajević Zoran

59.Đekić Dragana

60.Paović Petar

61.Strugar Ratka

62.Agović Amel

63.Pavićević Ivan

64.Božović Srđan

65.Đurović Danilo

66.Đurbuzović Edin

67.Radojičić Mirjana

68.Glušica Iva

69.Leković Božidar

70.Sušić Mirčeta

71.Ćorić Sonja

72.Popović Maja

73.Marković Milena

74.Rajković Aleksandar

75.Radulović Dragan

76.Jesovnik Spomenka

77.Lekić Veselin

78.Bazović Slavko

79.Bošković Darka

80.Đikanović Aleksandar

81.Jovićević Draginja

82.Perković Slavka

83.Vujošević Branko

84.Đinović Srđan

85.Orahovac Mirza

86.Šekularac Predrag

87.Milošević Peko

88.Savović Suzana

89.Grujičić Rajko

90.Radević Miloš

91.Stanković Jovo

92.Radević Miladin

93.Anđić Slavica

94.Pipović Radovan

95.Maslovarić Zlatana

96.Šiljak Vera

97.Đurović Marjan

98.Kovačević Zoran

99.Borović Andjelka

100.Đurišić Milosava

101.Šćekić Svetozar

102.Ivanović Branka

103.Dacić Hajro

104.Balota Fadila

105.Škrijelj Nadžiba

106.Milikić Vera

107.Hasić Nedžmija

108.Pavlović Milica

109.Aleksić Radmila

110.Brajušković Danica

111.Marotić Milojka

112.Tasevski Zoran

113.Vlahović Borka

114.Purlija Slobodanka

115.Škrijelj Nehada

116.Maksić Stojanka

117.Vuletić Ljubinka

118.Papović Nataša

119.Raičević Vera

120.Matijašević Ratka

121.Međedović Zlatiborka

122.Vujović Rada-Nikšić

123.Bojović Biljana

124.Božović Milodarka

125.Marković Maja

126.Marković Branka

127.Vulićević Mirjana

128.Marniković Antoneta

129.Dedić Tereza

130.Fatić Sonja

131.Baranin Larisa

132.Kovačević Dragica

133.Marković Zora

134.Došljak Veselin

135.Pantović Branka

136.Božović Milutin

137.Adžić Svetlana

138.Knežević Radoman

139.Zeković Srđan

140.Ivović Sonja

141.Jovanović Biserka

142.Vučinić Slavica

143.Dubljević Tamara

144.Ćeranić Feriz

145.Hrvačević Dragica

146.Šćepanović Milan

147.Pavličić Žarko

148.Grbović Amra

149.Jovović Slavica

150.Bošković Radenko

151.Milivoje Rašović-miruje članstvo

152.Koviljka Đačić-miruje članstvo

153.Vujović Rada-Berane

154.Grbović Nela

155.Vuksanović Milena

156.Đurović Anja

157.Ćosović Božidar

158.Padalica Nina

159.Tošković Milena

160.Popović Novica

161.Perović Marina

162.Vešović Nebojša

163.Vojvodić Danijela

164.Ćirović Branka

165.Jošanović Jadranka

166.Ševaljević Dušica

167.Vuković Jelena

168.Bulatović Andrijana

169.Lukač Dino

170.Kolić Erol

171.Veličković Andrijana

Sindikalna organizacija sudova za prekršaje Crne Gore

Ul Oktobarske revolucije br. 130
81000 Podgorica

Telefon: 020 230 608 (kod poslodavca)
Fax: 020 231 044 (kod poslodavca)
E-mail: sindikatprekrsajicg2010@gmail.com

Predsjednik  067 610 025