A+ A A-

OBAVJEŠTENJE 07.03.2022. godine

  • Objavljeno ponedjeljak, 07 mart 2022 10:56

POZIV I DNEVNI RED ZA SKUPŠTINU

             (Delegatima, članovima Izvršnog i Nadzornog odbora)

 

Poštovani/e,

 

Pozivate se da prisustvujete Skupštini Sindikalne organizacije sudova za prekršaje Crne Gore.

Skupština  se održava u ponedjeljak 14. marta 2022. godine, sa početkom u 11,00 časova, u velikoj sali u zgradi Saveza sindikata Crne Gore (sprat II), Podgorica.

 

Za Skupštinu je predložen sljedeći dnevni red

1.Usvajanje zapisnika sa prethodne Skupštine;

2.Razmatranje godišnjih izvještaja o radu za 2021. godinu;

3.Utvrđivanje Plana rada za 2022. godinu;

4.Izbor predsjednika, zamjenika predsjednika, Izvršnog i Nadzornog odbora;

5.Razmatranje izmjena i dopuna Pravila o organizaciji i načinu rada Sindikalne organizacije sudova za prekršaje Crne Gore i Pravilnika o raspolaganju sindikalnom članarinom);

6.Razno;

 

Spisak delegata:

1.Raković Stojanka-Podružnica Sud za prekršaje Podgorica

2.Perović Rade-Podružnica Sud za prekršaje Podgorica

3.Bošković Marija- Podružnica Sud za prekršaje Podgorica

4.Šćepanović Jelena- Podružnica Sud za prekršaje Podgorica

5.Šćepanović Milijana- Podružnica Sud za prekršaje Podgorica

6.Perković Slavka- Podružnica Sud za prekršaje Podgorica

7.Ivanović Mitar- Podružnica Sud za prekršaje Podgorica

8.Vešović Nebojša- Podružnica Sud za prekršaje Podgorica

9.Vujović Rada- Podružnica Sud za prekršaje Podgorica

10.Papović Nataša- Podružnica Sud za prekršaje Podgorica

11.Marniković Antoneta- Podružnica Sud za prekršaje Budva

12.Purlija Slobodanka- Podružnica Sud za prekršaje Budva

13.Čelebić Danica- Podružnica Sud za prekršaje Budva

14.Husak Danijela- Podružnica Sud za prekršaje Budva

15.Domazetović Jelena- Podružnica Sud za prekršaje Budva

16. Agović Amel- Podružnica Sud za prekršaje Bijelo Polje

17. Korać Olivera- Podružnica Sud za prekršaje Bijelo Polje

18. Kovačević Zoran- Podružnica Sud za prekršaje Bijelo Polje

19.Fatić Vučko- Podružnica Sud za prekršaje Bijelo Polje

20.Balota Fadila- Podružnica Sud za prekršaje Bijelo Polje

21.Vujović Rada-Podružnica Suda za prekršaje Bijelo Polje

22. Radojičić Mirjana- Podružnica Viši sud za prekršaje Crne Gore

23. Glavatović Rajka- Podružnica Viši sud za prekršaje Crne Gore

Prisustvo delegata Skupštini je obavezno.Ukoliko je neko spriječen da prisustvuje istoj potrebno je da o odsustvu blagovremeno obavijesti predsjednika Sindikalne organizacije i/ili predsjednika Podružnice.

 

Spisak članova organa:

1.Miloš Jovović-predsjednik (Podružnica Sud za prekršaje Podgorica)

2.Danijela Vojvodić-član Izvršnog odbora (Podružnica Sud za prekršaje Podgorica)

3.Biljana Bojović- član Izvršnog odbora (Podružnica Sud za prekršaje Podgorica)

4.Slađana Bajović- član Nadzornog odbora (Podružnica Sud za prekršaje Podgorica)

5.Suzana Savović- član Nadzornog odbora (Podružnica Sud za prekršaje Podgorica)

6.Edin Đurbuzović-član Izvršnog odbora (Podružnica Sud za prekršaje Budva)

7.Zoran Tasevski- član Izvršnog odbora (Podružnica Sud za prekršaje Budva)

8.Ivan Pavićević- član Izvršnog odbora (Podružnica Sud za prekršaje Bijelo Polje)

9. Milanka Tomović- član Izvršnog odbora (Podružnica Sud za prekršaje Bijelo Polje)

10.Hajdana Brnović- član Izvršnog odbora (Podružnica Viši sud za prekršaje)

11.Budimir Radulović-član Nadzornog odbora (Podružnica Viši sud za prekršaje)

12.Saša Šimun-zamjenik predsjednika (Podružnica Viši sud za prekršaje)

 

Prisustvo članova organa Skupštini je obavezno.Ukoliko je neko spriječen da prisustvuje istoj potrebno je da o odsustvu blagovremeno obavijesti predsjednika Sindikalne organizacije.

Materijali za Skupštinu su objavljeni na sajtu sindikalne organizacije (odjeljak:Akti sindikata), tako da svi iste možete preuzeti sa navedene stranice.

S uvažavanjem,

SINDIKALNA ORGANIZACIJA SUDOVA ZA PREKRŠAJE CRNE GORE

OBAVJEŠTENJE ČLANOVIMA SINDIKALNE PODRUŽNICE PODGORICA

  • Objavljeno ponedjeljak, 14 februar 2022 09:52

Poštovani,

Upoznajemo Vas da je na sjednici Izvršnog odbora Sindikalne organizacije sudova za prekršaje Crne Gore, održanoj dana 17.12.2021. godine, pod tačkom 4. donijeta Odluka o sprovođenju redovnih izbora u Sindikalnoj organizaciji.

Imajući u vidu navedenu Odluku i plan sprovođenja izbora, obavještavamo Vas da će se izbori za predsjednika i delegate podružnice Suda za prekršaje u Podgorici održati dana 21.02.2022. godine (ponedjeljak). Sastanak će se održati u sali Osnovnog suda u Podgorici, sa početkom u 14,00 časova.

Pozivano Vas da se kandidujete za predsjednika podružnice ili delegata ili da predložite kandidaturu drugih članova.Navedeno možete uraditi na način što ćete kandidaturu dostaviti predsjedniku sindikalne organizacije na mejl sindikatsudova.me@gmail.com ili neposredno na navedenom sastanku.

O ostalim pojedinostima bićete blagovremeni obavješteni, a o istima se možete informisati kod predsjednika Sindikalne organizacije.

S poštovanjem,

SINDIKALNA ORGANIZACIJA SUDOVA ZA PREKRŠAJE CRNE GORE

OBAVJEŠTENJE ČLANOVIMA SINDIKALNE PODRUŽNICE BUDVA

  • Objavljeno ponedjeljak, 14 februar 2022 09:48

 

Poštovani,

Upoznajemo Vas da je na sjednici Izvršnog odbora Sindikalne organizacije sudova za prekršaje Crne Gore, održanoj dana 17.12.2021. godine, pod tačkom 4. donijeta Odluka o sprovođenju redovnih izbora u Sindikalnoj organizaciji.

Imajući u vidu navedenu Odluku i plan sprovođenja izbora, obavještavamo Vas da će se izbori za predsjednika i delegate podružnice Suda za prekršaje u Budvi održati dana 19.02.2022. godine (subota). Sastanak će se održati u sali "M-CLUB" Jaz bb, sa početkom u 11,00 časova.

Pozivano Vas da se kandidujete za predsjednika podružnice ili delegata ili da predložite kandidaturu drugih članova.Navedeno možete uraditi na način što ćete kandidaturu dostaviti predsjedniku sindikalne organizacije na mejl sindikatsudova.me@gmail.com ili neposredno na navedenom sastanku.

O ostalim pojedinostima bićete blagovremeni obavješteni, a o istima se možete informisati kod predsjednika Sindikalne organizacije.

S poštovanjem,

SINDIKALNA ORGANIZACIJA SUDOVA ZA PREKRŠAJE CRNE GORE

OBAVJEŠTENJE ZA ČLANOVE SINDIKATA PODRUŽNICE BIJELO POLJE 31.01.2022. godine

  • Objavljeno ponedjeljak, 31 januar 2022 13:21

Poštovani,

Upoznajemo Vas da je na sjednici Izvršnog odbora Sindikalne organizacije sudova za prekršaje Crne Gore, održanoj dana 17.12.2021. godine, pod tačkom 4. donijeta Odluka o sprovođenju redovnih izbora u Sindikalnoj organizaciji.

Imajući u vidu navedenu Odluku i plan sprovođenja izbora, obavještavamo Vas da će se izbori za predsjednika i delegate podružnice Suda za prekršaje u Bijelom Polju održati dana 12.02.2022. godine.

Pozivano Vas da se kandidujete za predsjednika podružnice ili delegata ili da predložite kandidaturu drugih članova.Navedeno možete uraditi na način što ćete kandidaturu dostaviti predsjedniku sindikalne organizacije na mejl sindikatsudova.me@gmail.com ili neposredno na navedenom sastanku.

O ostalim pojedinostima bićete blagovremeni obavješteni, a o istima se možete informisati kod predsjednika Sindikalne organizacije.

S poštovanjem,

SINDIKALNA ORGANIZACIJA SUDOVA ZA PREKRŠAJE CRNE GORE

OBAVJEŠTENJE 31.01.2022. godine

  • Objavljeno ponedjeljak, 31 januar 2022 13:03

Poštovani članovi,

Obavještavamo Vas da je na 53. sjednici Vlade od 29.12.2021. godine donijeta Odluka o iznosu dodatka na osnovnu zaradu za dežurstvo i pripravnost u sudovima i državnom tužilaštvu ("Službeni list CG", br.143/21 od 31.12.2021. godine), kojom se privremeno, do potpisivanja novog Granskog kolektivnog ugovora za oblast uprave i pravosuđa, reguliše iznos navedenog dodatka.

Takođe, upoznajemo Vas da je pred Agencijom za mirno rješavanja radnih sporova, dana 28.01.2022. godine, potpisan sporazum o izmirenju neisplaćenih naknada za period od juna do kraja decembra 2021. godine, a o čijoj realizaciji ćete biti blagovremeno informisani.

S uvažavanjem,

 

SINDIKALNA ORGANIZACIJA SUDOVA ZA PREKRŠAJE CRNE GORE

 

 

OBAVJEŠTENJE 15.12.2021. godine

  • Objavljeno srijeda, 15 decembar 2021 15:27

Poštovani članovi,

Upoznajemo Vas da je rasprava u kolektivnom radnom sporu  br. 1-4912/21, koji je pokrenuo Sindikat uprave i pravosuđa Crne Gore, zakazana za petak 17. decembar 2021. godine, u 12 časova, u prostorijama Agencije za mirno rješavanje radnih sporova, vezano za neisplaćene naknade za dežurstvo i pripravnost zaposlenima za period od 01.06.2021. godine.
 
Imajući u vidu načelnu saglasnost za zaključenje sporazuma od strane resornog ministarstva kao i finansijske efekte koji bi mogli nastati po budžet Crne Gore ukoliko ne dođe do zaključenja istog, predstavnik Ministarstva finansija je zatražio mišljenje i uključivanje u predmetni spor Zaštitnika imovinsko-pravnih interesa.
 
Na navedenoj raspravi učestvovaće i ovlašćeni predstavnik naše Sindikalne organizacije.
 
O ishodu spora bićete blagovremeno obavješteni.
 
S uvažavanjem,
 
SINDIKALNA ORGANIZACIJA SUDOVA ZA PREKRŠAJE CRNE GORE
 
 

Sindikalna organizacija sudova za prekršaje Crne Gore

Ul Oktobarske revolucije br. 130
81000 Podgorica

Telefon: 020 230 608 (kod poslodavca)
Fax: 020 231 044 (kod poslodavca)
E-mail: sindikatprekrsajicg2010@gmail.com

Predsjednik  067 610 025