A+ A A-

UČLANJENJE U SINDIKALNU ORGANIZACIJU

09052016

Zaposleni u sudovima za prekršaje učlanjuju se u Sindikalnu organizaciju dobrovoljno, bez obzira na političko ili vjersko opredjeljenje, nacionalnu pripadnost, pol i druge različitosti.
Učlanjenjem  u Sindikalnu organizaciju  zaposleni istovremeno postaju i članovi Sindikata uprave i pravosuđa Crne Gore i Saveza sindikata Crne Gore.

 Zaposleni se učlanjuju u Sindikalnu organizaciju potpisivanjem pristupne izjave koja je postavljena na sajtu.

 Sindikalna organizacija vodi preciznu evidenciju o svojim članovima i ista je javno objavljena na sajtu sindikalne organizacije.

PRAVA ČLANA

  Opšta prava člana Sindikalne organizacije su:

 - pravo na zaštitu po osnovu kolektivnog ugovora;
 - pravo na besplatnu pravnu pomoć kod ostvarivanja svojih prava iz rada i po osnovu rada;
 - pravo na učestvovanje u građenju i sprovođenju sindikalne politike;
 - pravo da bira i da bude biran u sve organe Sindikalne organizacije;
 - pravo da se sindikalno obrazuje, osposobljava i informiše;
 - pravo da ocjenjuje rad organa Sindikalne organizacije.


Posebna prava člana Sindikalne organizacije su:

- pravo na odmor u objektima sindikalnog turizma;
- pravo  da učestvuje u sindikalnim sportsko-rekreativnim susretima sindikata;
- pravo na jednokratnu novčanu pomoć;
- druga posebna prava utvrđena posebnim aktima Sindikalne organizacije.

OBAVEZE ČLANA

Obaveze člana Sindikalne organizacije su:
- da poštuje ova Pravila i druge akte Sindikalne organizacije i Sindikata;
- da redovno plaća članarinu;
- da se bori za jačanje jedinstva članova Sindikalne organizacije;
- da aktivno učestvuje u sindikalnim akcijama;
- da savjesno i odgovorno vrše izbornu funkciju u svim organima Sindikalne organizacije.


PRESTANAK ČLANSTVA

Članstvo u Sindikalnoj organizaciji prestaje u sledećim slučajevima:

- potpisivanjem pismene izjave o istupanju iz Sindikalne organizacije;
- promjenom radnog statusa, ako član postane poslodavac u kom slučaju mu, na njegovu želju, može mirovati sindikalni status;
- prelaskom na rad u drugu djelatnost;
- isključenjem iz članstva u slučaju nepoštovanja obaveza člana Sindikalne organizacije.

Odluku o isključenju člana donosi Izvršni odbor.Isključeni član ima pravo žalbe Skupštini u roku od 15 dana od dana prijema odluke o isključenju.

Sindikalna organizacija sudova za prekršaje Crne Gore

Ul Oktobarske revolucije br. 130
81000 Podgorica

Telefon: 020 230 608 (kod poslodavca)
Fax: 020 231 044 (kod poslodavca)
E-mail: sindikatprekrsajicg2010@gmail.com

Predsjednik  067 610 025