A+ A A-

KONTAKT

SINDIKALNA ORGANIZACIJA SUDOVA ZA PREKRŠAJE CRNE GORE
Ul.Oktobarske revolucije br. 130 81000 PodgoricaPredsjednik sindikalne organizacije: +382 67 304 255 i +382 69 021 100Mail: sindikatsudova.me@gmail.com

Sindikalna organizacija sudova za prekršaje Crne Gore

Ul Oktobarske revolucije br. 130
81000 Podgorica

Telefon: 020 230 608 (kod poslodavca)
Fax: 020 231 044 (kod poslodavca)
E-mail: sindikatprekrsajicg2010@gmail.com

Predsjednik  067 610 025