A+ A A-

ORGANI SINDIKALNE ORGANIZACIJE

09052016

Predsjednik:

Miloš Jovović

 

Izvršni odbor:

Biljana Bojović

Edin Đurbuzović

Milanka Tomović

Hajdana Brnović

Ivan Pavićević

Zoran Tasevski

Saša Šimun-Zamjenik predsjednika


Nadzorni odbor:

 

Slađana Bajović

Suzana Savović

Budimir Radulović

 

Sindikalna organizacija sudova za prekršaje Crne Gore

Ul Oktobarske revolucije br. 130
81000 Podgorica

Telefon: 020 230 608 (kod poslodavca)
Fax: 020 231 044 (kod poslodavca)
E-mail: sindikatprekrsajicg2010@gmail.com

Predsjednik  067 610 025