A+ A A-

OBAVJEŠTENJE 28.04.2017.

Poštovani članovi,

obavještavamo Vas da je na sajtu izvršeno ažuriranje spiska članova sindikata i da su na istom objavljeni svi važeći akti sindikalne organizacije, kao i predlozi budućih akata.

Takođe, na sajtu su postavljeni i obrasci zahtjeva za one vrste pomoći koje se trenutno mogu ostvariti u skladu sa važećim aktima sindikata.

Pored navedenog, ovom prilikom stavljamo Vam na uvid mjesta iz prigrama REKR-a koja su u ovogodišnjoj raspodjeli dodijeljena našoj sindikalnoj organizaciji, i to:

Institut ”Dr Simo Milošević” Igalo

termin 21.07 - 31.07. 2017. godine 2(dva) desetodnevna pansiona

termin 10.08- 20.08. 2017.god. 3(tri) desetodnevna pansiona

PZU Opšta bolnica ”Meljine” Herceg Novi

termin 22.06- 02.07. 2017.god. 3(tri) desetodnevna pansiona

Specijalna bolnica za liječenje i rehabilitaciju ”Merkur” Vrnjačka Banja

termin 30.05- 09.06. 2017.god. 2(dva) desetodnevna pansiona

termin 09.07- 19.07. 2017.god. 2(dva) desetodnevna pansiona

HTP ”Velika plaža”Ulcinj

termin 21.07- 28.07.2017.god. 2(dva) sedmodnevna pansiona

Hotel ”Metalurg” Igalo Herceg Novi

termin 11.08- 18.08. 2017.god. 3(tri) sedmodnevna pansiona

Javna ustanova ”Lovćen”-Bečići- Ivanova Korita

 termin 11.07- 18.07.2017. god. 2(dva) sedmodnevna pansiona

Hotel ”Bjelobor” – Žabljak

termin 10.08- 17.08. 2017.god. 3(tri) sedmodnevna pansiona

HTP Ulcinjska rivijera hotel ”Bellevue”

termin 05.07- 12.07.2017.god. 2(dva) sedmodnevna pansiona

termin 02.08-09.08. 2017. god.2(dva) sedmodnevna pansiona

Raspodjela mjesta po podružnicama biće izvršena na sjednici Izvršnog odbora koja će se održati u prvoj polovini maja, a o čemu ćete biti blagovremeno obaviješteni.

Sindikalna organizacija sudova za prekršaje Crne Gore

Ul Oktobarske revolucije br. 130
81000 Podgorica

Telefon: 020 230 608 (kod poslodavca)
Fax: 020 231 044 (kod poslodavca)
E-mail: sindikatprekrsajicg2010@gmail.com

Predsjednik  067 610 025