A+ A A-

OBAVJEŠTENJE 24.05.2017.

ČLANOVIMA IZVRŠNOG ODBORA

-Jeleni Radić, Milanki Tomović, Biljani Bojović, Aneli Kačar, Hajdani Brnović, Ivanu Pavićeviću, Edinu Đurbuzoviću i Milošu Jovoviću-

i

ČLANOVIMA NADZORNOG ODBORA

-Slađani Bajović, Suzani Savović i Budimiru Radulovću-

U skladu sa članom 24 stav 4 Pravila o organizaciji i načinu rada Sindikalna organizacije sudova za prekršaje Crne Gore saziva se sjednica Izvršnog odbora.

Sjednica će se održati dana 02. juna 2016. godine (petak)  u maloj sali u zgradi Saveza sindikata Crne Gore, sa početkom u 11,00 časova.

Za sjednicu se predlaže sljedeći

Dnevni red

1.Usvajanje zapisnika sa prethodne sjednice;

2.Informacija o pregovorima sa poslodavcem u vezi sa stimulativnim dijelom zarade;

3.Informacija o učešću predsjednika u radu Radne grupe za izmjene i dopune Granskog kolektivnog ugovora za oblast uprave i pravosuđa;

4.Informacija o raspodjeli mjesta iz programa REKR-a;

5.Informacija o budućem učešću članova sindikata na Sportsko-rekreativnim susretima u Budvi;

6.Razmatranje objedinjene informacije o sprovedenom upitniku u sudovima za prekršaje u 2016. godini i utvrđivanje sadržaja novog upitnika;

7.Usvajanje Pravilnika o raspodjeli mjesta iz programa REKR-a;

8.Razmatranje zahtjeva članova sindikata;

9.Donošenje odluka iz okvira materijalno-finansijskog poslovanja;

10.Ostalo;

Ukoliko neko od članova Izvršnog ili Nadzornog odbora nije u mogućnosti da prisustvuje sjednici, potrebno je da blagovremeno obavijesti predsjednika.

Sjednici može da prisustvuje svaki zainteresovani član sindikata, s tim što je svoje učeće dužan najaviti predsjedniku Sindikalne organizacije najkasnije jedan dan prije održavanja sjednice.

S uvažavanjem,

SINDIKALNA ORGANIZACIJA SUDOVA ZA PREKRŠAJE CRNE GORE

                                                                                            PREDSJEDNIK

                                                                                             Saša Šimun

Sindikalna organizacija sudova za prekršaje Crne Gore

Ul Oktobarske revolucije br. 130
81000 Podgorica

Telefon: 020 230 608 (kod poslodavca)
Fax: 020 231 044 (kod poslodavca)
E-mail: sindikatprekrsajicg2010@gmail.com

Predsjednik  067 610 025