A+ A A-

OBAVJEŠTENJE 19.06.2017.

Poštovani članovi,

stavljamo Vam još jednom na uvid ponudu M-tela, kako biste se bliže upoznali sa sadržajem iste.

Ponuda se nalazi u ovom fajlu PONUDA M TEL.

Sindikalna organizacija sudova za prekršaje Crne Gore

Ul Oktobarske revolucije br. 130
81000 Podgorica

Telefon: 020 230 608 (kod poslodavca)
Fax: 020 231 044 (kod poslodavca)
E-mail: sindikatprekrsajicg2010@gmail.com

Predsjednik  067 610 025