A+ A A-

OBAVJEŠTENJE 23.06.2017.

Poštovani,

Povodom predstojećeg vjerskog praznika Ramazanski bajram, za zaposlene muslimanske vjeroispovjesti, Ministarstvo rada i socijalnog staranja dalo je sljedeće saopštenje za javnost:

"Na osnovu Zakona o svetkovanju vjerskih praznika (“Sl. list RCG”, br. 56/93 i 27/94), vjernici muslimanske vjeroispovjesti imaju pravo na plaćeno odsustvo radi svetkovanja vjerskog praznika Ramazanski bajram, i to: ponedjeljak - 26. juna i utorak - 27. juna

Državni organi, organi lokalne samouprave, javne ustanove, javna preduzeća i drugi subjekti koji obavljaju djelatnosti od javnog interesa dužni su da u praznične dane obezbijede vršenje poslova čijim bi prekidom mogle nastupiti štetne posledice po građane ili državu".

Sindikalna organizacija sudova za prekršaje Crne Gore svim svojim članovima muslimanske vjeroispovjesti želi srećan predstojeći praznik.

Sindikalna organizacija sudova za prekršaje Crne Gore

Ul Oktobarske revolucije br. 130
81000 Podgorica

Telefon: 020 230 608 (kod poslodavca)
Fax: 020 231 044 (kod poslodavca)
E-mail: sindikatprekrsajicg2010@gmail.com

Predsjednik  067 610 025