A+ A A-

OBAVJEŠTENJE 29.06.2017.

Poštovani članovi,

 

Obavještavamo Vas da je dana 26. juna 2017. godine Ministarstvo javne uprave dalo na javnu raspravu Nacrt Zakona o državnim službenicima i namještenicima.

Javna rasprava traje 40 dana od dana objavljivanja javnog poziva.

Imajući u vidu značaj ovoga zakona, kako bismo blagovremo reagovali na sve eventualne manjkavosti u Nacrtu, pozivamo Vas da se upoznate sa tekstom Nacrta i da nam potom dostavite sve Vaše primjedbe i sugestije, nakon čega će Sindikalna organizacija sudova za prekršaje Crne Gore, po usaglašavanju pristiglih materijala dostaviti Ministarstvu javne uprave objedinjen tekst primjedbi.

Vaše sugestije i primjedbe treba da dostavite predsjedniku Sindikalne organizacije najkasnije do 10. jula 2017. godine, na mail sindikatprekrsajicg2010@gmail.com.

Tekst Nacrta Zakona o državnim službenicima i namještenicima možete preuzeti OVDJE

S uvažavanjem,

Sindikalna organizacija sudova za prekršaje Crne Gore

Sindikalna organizacija sudova za prekršaje Crne Gore

Ul Oktobarske revolucije br. 130
81000 Podgorica

Telefon: 020 230 608 (kod poslodavca)
Fax: 020 231 044 (kod poslodavca)
E-mail: sindikatprekrsajicg2010@gmail.com

Predsjednik  067 610 025