A+ A A-

OBAVJEŠTENJE 12.07.2017.

Povodom predstojećeg državnog praznika Dana državnosti Crne Gore, Ministarstvo rada i socijalnog staranja, dalo je sljedeće saopštenje za javnost:

"Na osnovu Zakona o državnim i drugim praznicima (“Sl. list RCG”, br. 27/07 i "Sl. list CG", br. 36/13), Dan državnosti se praznuje 13. i 14. jula.

Dakle, neradni dani za državni praznik Dan državnosti su: četvrtak – 13. jul i petak – 14. jul.

Državni organi, organi lokalne samouprave, javne ustanove, javna preduzeća i drugi subjekti koji obavljaju djelatnosti od javnog interesa dužni su da u praznične dane obezbijede vršenje poslova čijim bi prekidom mogle nastupiti štetne posledice po građane ili državu". 

Sindikalna organizacija sudova za prekršaje Crne Gore svim svojim članovima želi srećan DAN DRŽAVNOSTI!

 

 

Sindikalna organizacija sudova za prekršaje Crne Gore

Ul Oktobarske revolucije br. 130
81000 Podgorica

Telefon: 020 230 608 (kod poslodavca)
Fax: 020 231 044 (kod poslodavca)
E-mail: sindikatprekrsajicg2010@gmail.com

Predsjednik  067 610 025