A+ A A-

OBAVJEŠTENJE 05.08.2017.

Poštovani članovi,

Ministarstvo rada i socijalnog staranja je dana 04. avgusta 2017. godine dalo na javnu raspravu nacrt Zakona o radu.

Takođe, dana 05. avgusta 2017. godine dat je na javnu raspravu i nacrt Zakona o posredovanju pri zapošljavanju i pravima za vrijeme nezaposlenosti.

Javni poziv za učešće u javnim raspravama upućen je organima, organizacijama, udruženjima i pojedincima, te su isti pozvani da se uključe i daju svoj doprinos u razmatranju nacrta ova dva zakona.
Predlozi, sugestije i komentari na nacrte zakona treba da se dostave Ministarstvu rada i socijalnog staranja u roku od 40 dana od dana objavljivanja javnog poziva.

Imajući u vidu navedeno, značaj ova dva zakona i veliki broj novina koje se uvode istima, Sindikalna organizacija sudova za prekršaje Crne Gore poziva svoje članove da se upoznaju sa tekstovima nacrta i da Sindikalnoj organizaciji dostave svoje primjedbe, komentare i sugestije na iste, najkasnije do 05. septembra 2017. godine, nakon čega će Sindikalna organizacija objedinjene materijale uputiti Ministarstvu.

Primjedbe, sugestije i komentare slati na adresu sinikatprekrsajicg2010@gmail.com.

Teks Nacrta Zakona o radu možete preuzeti OVDJE.

Tekst Nacrta Zakona o posredovanju pri zapošljavanju i pravima za vrijeme nezaposlenosti možete preuzeti OVDJE.

S uvažavanjem,

 

SINDIKALNA ORGANIZACIJA SUDOVA ZA PREKRŠAJE CRNE GORE

Sindikalna organizacija sudova za prekršaje Crne Gore

Ul Oktobarske revolucije br. 130
81000 Podgorica

Telefon: 020 230 608 (kod poslodavca)
Fax: 020 231 044 (kod poslodavca)
E-mail: sindikatprekrsajicg2010@gmail.com

Predsjednik  067 610 025