A+ A A-

OBAVJEŠTENJE 21.09.2017.

Poštovani članovi, upoznajemo Vas sa obraćanjem Sindikalne organizacije sudova za prekršaje Crne Gore, koje je dana 21. septembra 2017. godine, dostavljeno Sindikatu uprave i pravosuđa i Strukovnom odboru sidikalnih organizacija sudova i tužilaštava.

SINDIKALNA ORGANIZACIJA SUDOVA ZA PREKRŠAJE CRNE GORE 

Podgorica, 19. septembra 2017. godine

SINDIKATU UPRAVE I PRAVOSUĐA CRNE GORE

-Predsjedniku-

-G-dinu Nenadu Rakočeviću-

i

Strukovnom odboru sindikalnih organizacija sudova i tužilaštava  

            Poštovani,

Vlada Crne Gore je na sjednici od 31. avgusta 2017. godine donijela Odluku o dodatku na osnovnu zaradu za obavljanje poslova na određenim radnim mjestima, kojom su u skladu sa članom 17 stav 2 Zakona o zaradama zaposlenih u javnom sektoru utvrđena radna mjesta, način ostvarivanja prava i iznos dodatka na osnovnu zaradu za obavljanje poslova na određenim radnim mjestima za zaposlene u službi državnog organa, organu državne uprave, kao i drugim organima osnovanim u skladu sa zakonom, policijske službenike i zaposlene u ustanovi čiji je osnivač država, osim za zaposlene u Službi Skupštine Crne Gore, organima sudske vlasti i za lica u službi u Vojsci Crne Gore.

Shodno navedenom, a kod činjenice da je članom 17 stav 7 Zakona o zaradama zaposlenih u javnom sektoru propisano da “ Izuzetno od stava 2 ovog člana, radna mjesta, iznos i način ostvarivanja dodataka iz stava 1 ovog člana, za zaposlene u organima sudske vlasti utvrđuje Sudski savjet, polazeći od Budžetom planiranih sredstava”, to smatramo da je neophodno u što kraćem roku podnijeti inicijativu Sudskom savjetu za donošenje Odluke o dodatku na osnovnu zaradu za obavljanje poslova na određenim radnim mjestima u sudovima, a posebno ako se ima u vidu veliki broj radnih mjesta u sudovima koja su po svojoj vrsti, složenosti i stepenu odgovornosti značajno zahtjevnija od niza poslova na radnim mjestima koja su obuhvaćena navedenom Vladinom odlukom.

Molimo vas da razmotrite ovo naše obraćanje, te da u skladu sa istim podnesete predmetnu inicijativu kako bi se napokon prepoznala posebna radna mjesta u sudovima, te u skladu sa Zakonom o zaradama zaposlenih u javnom sektoru stvorila mogućnost za uvećanje zarade i za zaposlene u sudovima, a ne samo za zaposlene u organima uprave.

SINDIKALNA ORGANIZACIJA SUDOVA ZA PREKRŠAJE CRNE GORE

 

 

 

Sindikalna organizacija sudova za prekršaje Crne Gore

Ul Oktobarske revolucije br. 130
81000 Podgorica

Telefon: 020 230 608 (kod poslodavca)
Fax: 020 231 044 (kod poslodavca)
E-mail: sindikatprekrsajicg2010@gmail.com

Predsjednik  067 610 025