A+ A A-

OBAVJEŠTENJE 09.10.2017.

Poštovani članovi,

Obavještavamo Vas da su dana 04. oktobra 2017. godine predstavnici Sindikata uprave i pravosuđa Crne Gore održali sastanak sa predsjednicom Vrhovnog suda Crne Gore g-đom Vesnom Medenicom.

Ispred sindikata sastanku su prisustvovali: Nenad Rakočević-predsjednik SUiPCG, Predrag Spasojević-sekretar SUiPCG, Miloš Jovović-predsjednik Strukovnog odbora sindikalnih organizacija zaposlenih u sudovima i tužilaštvima, Dejan Đukić-predsjednik Sindikalne organizacije zaposlenih u Osnovnom sudu u Podgorici i Saša Šimun-predsjednik Sindikalne organizacije sudova za prekršaje Crne Gore.

Na navedenom sastanku razmatrana su sljedeća aktuelna pitanja:

- problem isplate mjesečnog stimulansa za zaposlene iz grupe poslova D;

- povećanje vrijednosti koeficijenta složenosti poslova zaposlenih u grupi poslova D;

- iznalaženje načina  za utvrđivanje službeničkih i namješteničkih zvanja zaposlenih u sudovima;

- prevazilaženje problema u vezi sa uvećanjem zarade po osnovu dežurstva i pripravnosti u sudovima, do kojih problema je došlo ukidanjem Odluke o uvećanju zarade državnim službenicima i namještenicima za obavljanje određenih poslova;

Uskoro će biti održani sastanci sa ministrom pravde, ministrom finansija i Sudskim savjetom, nakon kojih će članstvo biti informisano o konkretnim rezultatima preduzetih aktivnosti, kao i o daljim mjerama sindikata.

 

Sindikalna organizacija sudova za prekršaje Crne Gore

Ul Oktobarske revolucije br. 130
81000 Podgorica

Telefon: 020 230 608 (kod poslodavca)
Fax: 020 231 044 (kod poslodavca)
E-mail: sindikatprekrsajicg2010@gmail.com

Predsjednik  067 610 025