A+ A A-

OBAVJEŠTENJE-Podružnica Bijelo Polje 05.02.2018.

Obavještavaju se članovi Podružnice Bijelo Polje da će se sastanak članova u njihovoj podružnici održati dana 9. februara 2018. godine (petak).

Sastanak će se održati u sali hotela BIJELA RADA sa početkom u 13,00 časova.

Na navedenom sastanku, pored razmatranja aktuelnih pitanja, biće izvršen i izbor predsjednika sindikalne podružnice u Bijelom Polju.

U vezi sa svim informacijama vezanim za održavanje sastanka molimo Vas da se obratite Ivanu Pavićeviću iz Suda za prekršaje u Bijelom Poljui.

Sindikalna organizacija sudova za prekršaje Crne Gore

Ul Oktobarske revolucije br. 130
81000 Podgorica

Telefon: 020 230 608 (kod poslodavca)
Fax: 020 231 044 (kod poslodavca)
E-mail: sindikatprekrsajicg2010@gmail.com

Predsjednik  067 610 025