A+ A A-

Obavještenje 23.03.2018.

SINDIKALNA ORGANIZACIJA SUDOVA ZA PREKRŠAJE CRNE GORE

PREDSJEDNICIMA SINDIKALNIH PODRUŽNICA

Zoranu Tasevskom, Hajdani Brnović, Ivanu Pavićeviću i Milošu Jovoviću

 

Poštovani/e,

Izvršni odbor Sindikalne organizacije sudova za prekršaje Crne Gore je u skladu sa Pravilima o organizaciji i načinu rada Sindikalne organizacije sudova za prekršaje Crne Gore, na sjednici održanoj dana 22. decembra 2017. godine, donio Odluku o sazivanju Skupštine Sindikalne orgnizacije sudova za prekršaje Crne Gore.

Skupština će se održati dana 02. marta 2018. godine (petak) sa početkom u 11,00 časova u sjedištu Saveza Sindikata Crne Gore, ul.Novaka Miloševa br.29 u Podgorici (prvi sprat).

Takođe, u skladu sa Odlukom izvršnog odbora skraćuju se mandati svim organima sindikalne organizacije, tako da će navedena Skupština biti i izborna.

Samim tim, potrebno je da predsjedniku Sindikalne organizacije dostavite imena i prezimena delegata za Skupštinu, najkasnije do 28. februara 2018. godine.

Prilog:

-Odluka o sazivanju Skupštine

S uvažavanjem,

PREDSJEDNIK

Saša Šimun

                                                

SINDIKALNA ORGANIZACIJA SUDOVA ZA PREKRŠAJE CRNE GORE

 

 

Izvršni odbor Sindikalne organizacije Prekršajni organi Crne Gore, dana 22. decembra 2017. godine, donio je

ODLUKU

o sazivanju Skupštine Sindikalne organizacije

1.Skupština će se održati dana 02.marta 2018. godine u Podgorici, sa početkom u 11,00 časova u sjedištu Sindikat uprave i pravosuđa Crne Gore, u ul.Novaka Miloševa br.29 (prvi sprat).

2.Skraćuju se mandati organima Sindikalne organizacije i redovna Skupština će biti i Izborna.

3. Za Skupštinu se predlaže sljedeći dnevni red:

    1. Razmatranje Izvještaja o radu za 2017. godini;
    1. Razmatranje Plana rada za 2018. godinu
    1. Izbor predsjednika sindikalne organizacije, zamjenika predsjednika, članova Izvršnog odbora i članova nadzornog odbora.
    1. Razno;

4.Sindikalne podružnice daju sljedeći broj delegata:

*Sud za prekršaje Podgorica/ sjedište suda 15 delegata;

*Sud za pekršaje Bijelo Polje/sjedište suda 8 delegata;

*Sud za prekršaje Budva/sjedište suda 5 delegata;

*Viši sud za prekršaje Crne Gore 2 delegata.

IZVRŠNI ODBOR SINDIKALNE ORGANIZACIJE

SUDOVA ZA PREKRŠAJE CRNE GORE

Predsjednik

Saša Šimun

Sindikalna organizacija sudova za prekršaje Crne Gore

Ul Oktobarske revolucije br. 130
81000 Podgorica

Telefon: 020 230 608 (kod poslodavca)
Fax: 020 231 044 (kod poslodavca)
E-mail: sindikatprekrsajicg2010@gmail.com

Predsjednik  067 610 025