A+ A A-

OBAVJEŠTENJE 07.02.2019.

obavještavamo Vas da su otklonjeni tehnički problemi u vezi sa funkcionisanjem sajta naše sindikalne organizacije. Samim tim, u narednom periodu će se na sajtu blagovremeno i uredno objavljivati obavještenja, kao i materijali nastali u radu organa sindikata.

Zahvaljujemo Vam se na razumijevanju i strpljenju.

 

Sindikalna organizacija sudova za prekršaje Crne Gore

Ul Oktobarske revolucije br. 130
81000 Podgorica

Telefon: 020 230 608 (kod poslodavca)
Fax: 020 231 044 (kod poslodavca)
E-mail: sindikatprekrsajicg2010@gmail.com

Predsjednik  067 610 025