A+ A A-

OBAVJEŠTENJE 11.03.2019.

SINDIKALNA ORGANIZACIJA SUDOVA ZA PREKRŠAJE CRNE GORE

PREDSJEDNICIMA SINDIKALNIH PODRUŽNICA

Zoranu Tasevskom, Hajdani Brnović, Ivanu Pavićeviću

 

 

Djel.br.9/19                                      Podgorica, dana 04. marta 2019. godine

 

 

Poštovani/e,

Izvršni odbor Sindikalne organizacije sudova za prekršaje Crne Gore je u skladu sa Pravilima o organizaciji i načinu rada Sindikalne organizacije sudova za prekršaje Crne Gore, na sjednici održanoj dana 19. februara 2019. godine, donio Odluku o sazivanju Skupštine Sindikalne orgnizacije sudova za prekršaje Crne Gore.

Skupština će se održati dana 15. marta 2019. godine (petak) sa početkom u 11,00 časova, na bližoj adresi o kojoj ćemo Vas blagovremeno upoznati.

Potrebno je da predsjedniku Sindikalne organizacije dostavite imena i prezimena delegata za Skupštinu, najkasnije do 13. marta 2019. godine.

Materijali za Skupštinu biće objavljeni na sajtu sindikalne organizacije i posebno dostavljeni predsjednicima podružnica, kako bi ih isti proslijedili delegatima i članstvu.

Prilog:

-Odluka o sazivanju Skupštine

S uvažavanjem,

 

PREDSJEDNIK

Miloš Jovović

                                                

 

 

SINDIKALNA ORGANIZACIJA SUDOVA ZA PREKRŠAJE CRNE GORE

 

Djel.br.8/19                                       Podgorica, dana 19. februara 2019. godine

 

Izvršni odbor Sindikalne organizacije Prekršajni organi Crne Gore, dana 19. februara 2019. godine, donio je

 

ODLUKU

o sazivanju Skupštine Sindikalne organizacije

 

1.Skupština će se održati dana 15. marta 2019. godine u Podgorici, sa početkom u 11,00 časova, na bližoj adresi koja će biti naknadno određena.

2. Za Skupštinu se predlaže sljedeći dnevni red:

    1. Razmatranje Izvještaja o radu za 2018. godini;
    1. Razmatranje Plana rada za 2019. godinu;
    1. Razmatranje novonastale situacije u vezi sa formiranjem Granskog sindikata sindikalnih organizacija sudova;
    1. Razno;

4.Sindikalne podružnice daju sljedeći broj delegata:

*Sud za prekršaje Podgorica/ sjedište suda 15 delegata;

*Sud za pekršaje Bijelo Polje/sjedište suda 9 delegata;

*Sud za prekršaje Budva/sjedište suda 6 delegata;

*Viši sud za prekršaje Crne Gore 2 delegata.

 

IZVRŠNI ODBOR SINDIKALNE ORGANIZACIJE

SUDOVA ZA PREKRŠAJE CRNE GORE

 

Predsjednik

Miloš Jovović

 

Sindikalna organizacija sudova za prekršaje Crne Gore

Ul Oktobarske revolucije br. 130
81000 Podgorica

Telefon: 020 230 608 (kod poslodavca)
Fax: 020 231 044 (kod poslodavca)
E-mail: sindikatprekrsajicg2010@gmail.com

Predsjednik  067 610 025