A+ A A-

Obavještenje 13.03.2019.

 

Poštovani,

 

u prilozima su dati izvještaji za Skupštinu

 

   Prilog 1 i Prilog 2

 

Sindikalna organizacija sudova za prekršaje Crne Gore

Ul Oktobarske revolucije br. 130
81000 Podgorica

Telefon: 020 230 608 (kod poslodavca)
Fax: 020 231 044 (kod poslodavca)
E-mail: sindikatprekrsajicg2010@gmail.com

Predsjednik  067 610 025