A+ A A-

Obavještenje 16.12.2019.

U skladu sa članom 24 stav 4 Pravila o organizaciji i načinu rada Sindikalne organizacije sudova za prekršaje Crne Gore saziva se sjednica Izvršnog odbora.

            Sjednica će se održati dana 20. 12. 2019. godine (petak) u zgradi Saveza Sindikata Crne Gore, treći sprat (mala sala), sa početkom u 11,00 časova.

            Za sjednicu se predlaže sljedeći

Dnevni red

1.Usvajanje zapisnika sa prethodne sjednice;

2.Informacija o redovnim aktivnostima sindikata;

3.Informacija o inicijativi za uvećanje zarada upućenoj Ministarstvu pravde;

4.Informacija o sastanku sa predsjednikom Sudskog savjeta i predstavnicima Sekretarijata Sudskog savjeta;

5.Predlog Odluke o početku isplata povratnih novčanih pomoći članovima sindikata iz sindikalne članarine;

6.Usvajanje Pravilnika o povratnim novčanim pomoćima članovima sindikata;

7.Izbor članova Komisije za odlučivanje po zahtjevima za povratne novčane pomoći;

8.Utvrđivanje Plana rada za 2020. godinu:

9.Razno;

            Ukoliko neko od članova Izvršnog ili Nadzornog odbora nije u mogućnosti da prisustvuje sjednici, potrebno je da o svom odsustvu blagovremeno obavijesti predsjednika.

           

            S uvažavanjem,

SINDIKALNA ORGANIZACIJA SUDOVA ZA PREKRŠAJE CRNE GORE

 

Sindikalna organizacija sudova za prekršaje Crne Gore

Ul Oktobarske revolucije br. 130
81000 Podgorica

Telefon: 020 230 608 (kod poslodavca)
Fax: 020 231 044 (kod poslodavca)
E-mail: sindikatprekrsajicg2010@gmail.com

Predsjednik  067 610 025