A+ A A-

Obavještenje 30.12.2019.

Svim članovima Sindikalne organizacije sudova za prekršaje Crne Gore,

 

želimo srećnu i uspješnu 2020. godinu,

kako na ličnom, tako i na poslovnom planu.

 

S uvažavanjem,

 

Predsjednik i članovi Izvršnog i Nadzorniog odbora.

 

Sindikalna organizacija sudova za prekršaje Crne Gore

Ul Oktobarske revolucije br. 130
81000 Podgorica

Telefon: 020 230 608 (kod poslodavca)
Fax: 020 231 044 (kod poslodavca)
E-mail: sindikatprekrsajicg2010@gmail.com

Predsjednik  067 610 025