A+ A A-

OBAVJEŠTENJE 15.10.2021. godine

SINDIKALNA ORGANIZACIJA SUDOVA ZA PREKRŠAJE CRNE GORE

            Djel.br.32/21                         Podgorica, dana 12. oktobra 2021. godine

                                      

ČLANOVIMA IZVRŠNOG ODBORA

i

ČLANOVIMA NADZORNOG ODBORA

Poštovane/i

            U skladu sa članom 24 stav 4 Pravila o organizaciji i načinu rada Sindikalne organizacije sudova za prekršaje Crne Gore saziva se sjednica Izvršnog odbora.

            Sjednica će se održati dana 15. oktobra 2021. godine (petak) u Zgradi Saveza Sindikata Crne Gore, treći sprat (mala sala), sa početkom u 11,00 časova.

            Za sjednicu se predlaže sljedeći

Dnevni red

1.Usvajanje zapisnika sa prethodne sjednice;

2.Informacija o preduzetim aktivnostima u vezi sa neisplaćivanjem dodataka za dežurstvo i definisanje narednih mjera u vezi sa navedenim pitanjem;

3. Razmatranje funkcionisanja unutrašnjih procedura vezanih za zahtjeve zaposlenih;

4.Informacija o drugim redovnim sindikalnim aktivnostima u 2021. godini;

5.Razno;

            Ukoliko neko od članova Izvršnog ili Nadzornog odbora nije u mogućnosti da prisustvuje sjednici, potrebno je da o svom odsustvu blagovremeno obavijesti predsjednika.

            Na sjednicu se poziva i g-đa Milena Lacman iz Suda za prekršaje u Budvi, u svojstvu člana Komisije za dodjelu povratnih novčanih pomoći.

            Sjednici Izvršnog odbora mogu da prisustvuju svi zainteresovani članovi sindikata, te su stoga predsjednici Sindikalnih podružnica dužni obavijestiti članove sindikata da imaju ovu mogućnost i da mogu neposredno prisustvovati sjednici.

            O prisustvu broja članova sindikata sjednici, predsjednici sindikalnih podružnica su dužni obavijestiti predsjednika Sindikalne organizacije najkasnije do kraja radnog dana 14.10.2021. godine, kako bi se obezbjedili nesmetani tehnički uslovi za prisustvo svih zainteresovanih.

            Radni materijali u vezi sa dosadašnjim aktivnostima sindikata u ovoj godini biće objavljeni na sajtu sindikalne organizacije, najkasnije do kraja radnog dana 13.10.2021. godine.

            Preporučuje se predsjednicima sindikalnih podružnica da za sastanak pripreme informaciju koliko je zaposlenih u njihovom sudu dežuralo od juna do oktobra mjeseca i koliko je ostvareno časova dežurstva.Takođe, valjalo bi pribaviti podatak koliko je predmeta rješavano u toku trajanja dežurstva u naznačenom periodu (jun-oktobar 2021. godine).

            Na sastanku je obavezno korišćenje epidemioloških maski i prisutni su dužni da se pridržavaju važećih epidemioloških mjera.

            S uvažavanjem,

                                                                                                          PREDSJEDNIK

                                                                                                           Miloš Jovović

           

           

Sindikalna organizacija sudova za prekršaje Crne Gore

Ul Oktobarske revolucije br. 130
81000 Podgorica

Telefon: 020 230 608 (kod poslodavca)
Fax: 020 231 044 (kod poslodavca)
E-mail: sindikatprekrsajicg2010@gmail.com

Predsjednik  067 610 025