A+ A A-

OBAVJEŠTENJE 26.10.2021. godine

Poštovani članovi,

Upoznajemo vas sa zaključcima koji su donijeti na sjednici Izvršnog odbora Sindikalne organizacije Sudova za prekršaje Crne Gore, održane dana 15. oktobra 2021. godine.

Zaključke možete pogledati klikom na sljedeći link Zaključci.

Takođe, vezano za problem isplata naknada za dežurstvo i pripravnost upoznajemo vas sa novim detaljima koji su se desili u prethodnih nekoliko dana:

U cilju izbjegavanja sukoba interesa određena je nova miriteljka pred Agencijom za mirno rješavanje radnih sporova i očekuje se nastavak pregovora.

Na poziv državnog sekretara Ministarstva pravde, ljudskih i manjinskih prava g-dina Borisa Marića, dana 25. oktobra 2021. godine, održan je sastanak sa predstavnicima Sindikata uprave i pravosuđa Crne Gore. Na navedenom sastanku, koji je bio krajnje konstruktivan i obećavajući, predstavnici sindikata su upoznati da je u toku formiranje pregovaračkog tima od strane poslodavca koji će učestvovati u nastavku pregovaranja izmjena i dopuna GKU-a, te da će isti iz okvira svoje nadležnosti dati doprinos ubrzavanju pregovaračkog procesa (link  http://sindupcg.me/odrzan-sastanak-sa-drzavnim-sekretarom-ministarstva-pravde-borisom-maricem/).

Pored navedenog, u cilju rješavanja problema isplata nakana za dežurstva i pripravnost, kao i drugih problema zaposlenih u sudovima, zatražen je sastanak sa vd predsjednicom Vrhovnog suda Crne Gore i isti će biti održan u toku sljedeće sedmice.

O svim daljim aktivnostima i informacijama vezanim za ovu temu bićete blagovremeno upoznati.

 SINDIKALNA ORGANIZACIJA SUDOVA ZA PREKRŠAJE CRNE GORE

Sindikalna organizacija sudova za prekršaje Crne Gore

Ul Oktobarske revolucije br. 130
81000 Podgorica

Telefon: 020 230 608 (kod poslodavca)
Fax: 020 231 044 (kod poslodavca)
E-mail: sindikatprekrsajicg2010@gmail.com

Predsjednik  067 610 025