A+ A A-

OBAVJEŠTENJE 26.10.2021. godine

Obavještenje članovima sindikata iz Odjeljenja u Kotoru

Poštovani,

Povodom vašeg obraćanja, vezano za javni poziv Opštine Kotor i učešće sindikata u postupku rješavanja stambenih potreba zaposlenih u tom odjeljenju, upoznajemo vas da smo dopisom od 25. oktobra 2021. godine inicirali pred Sindikatom uprave i pravosuđa uključivanje granskog sindikata u ovaj postupak, u cilju stvaranja preduslova za uspješnu realizaciju istog, prvenstveno kroz okončanje započetih aktivnosti na formiranju stambene zadruge. Shodno donijetim zaključcima sa sjednice Izvršnog odbora od 15.10.2021. godine vezano za ovo pitanje, u budućim aktivnostima daće se sa nivoa naše sindikalne organizacije, kao i sa nivoa granskog sindikata, maksimalni napori da se iznađe što povoljniji način rješavanja stambene problematike zaposlenih.

O svim daljim aktivnostima vezanim za ovu temu bićete blagovremeno obavješteni.

S uvažavanjem,

SINDIKALNA ORGANIZACIJA SUDOVA ZA PREKRŠAJE

Sindikalna organizacija sudova za prekršaje Crne Gore

Ul Oktobarske revolucije br. 130
81000 Podgorica

Telefon: 020 230 608 (kod poslodavca)
Fax: 020 231 044 (kod poslodavca)
E-mail: sindikatprekrsajicg2010@gmail.com

Predsjednik  067 610 025