A+ A A-

OBAVJEŠTENJE 14.12.2021. godine

Poštovani članovi,

Obavještavamo Vas da će se sjednica Izvršnog i Nadzornog odbora Sindikalne organizacije sudova za prekršaje održati dana 17. decembra 2021. godine, shodno pozivu dostavljenom članovima navedenih odbora.

Sa zaključcima sa pomenute sjednice bićete blagovremeno upoznati.

Takođe, sa sadržajem zapisnika sa prethodne sjednice možete se upoznati OVDJE.

S uvažavanjem,

SINDIKALNA ORGANIZACIJA SUDOVA ZA PREKRŠAJE CRNE GORE

Sindikalna organizacija sudova za prekršaje Crne Gore

Ul Oktobarske revolucije br. 130
81000 Podgorica

Telefon: 020 230 608 (kod poslodavca)
Fax: 020 231 044 (kod poslodavca)
E-mail: sindikatprekrsajicg2010@gmail.com

Predsjednik  067 610 025