A+ A A-

OBAVJEŠTENJE 02.08.2017.

Sindikalna organizacija je dana 29. juna 2017. godine obavijestila članstvo da je počela javna rasprava na Nacrt zakona o državnim službenicima i namještenicima, upoznala članstvo sa tekstom Nacrta, te pozvala da joj se dostave sve eventualne primjedbe, predlozi i sugestije na tekst istog.

Članstvo nije iskazalo interesovanje za učešće u postupku javne rasprave.

Predsjednik sindikalne organizacije je svoje primjedbe dostavio Sindikatu uprave i pravosuđa Crne Gore, pri čemu je učestvujući na objedinjavanju i usaglašavanju ostalih primjedbi, nastao integralni tekst primjedbi, sugestija i komentara, koji je dana 01. avgusta 2017. godine dostavljen predlagaču i ministarki javne uprave.

Predlozi sindikata su dati u svijetlu ciljeva koji žele da se postignu novim zakonom, pri čemu je poseban naglasak stavljen na napredovanje i nagrađivanje kvalitetnih službeničkih kadrova, vrednovanje odlične ocjene i uspostavljanju jasnih kriterijuma ocjenjivanja, vrednovanju službeničkog staža kod samousavršavanja, povećanju mobilnosti službenika unutar uprave, sprečavanju upliva političkog intervencionizma kojim se narušava princip kriterijuma stručnosti na štetu kvalitetnih kandidata u postupku oglašavanja, poboljšanju sistema zaštite prava službenika i namještenika, otklanjanju suvišne birokratizacije i komlikovanih procedura zbog čijeg dugog trajanja službenici i namještenici obavljaju više različitih poslova  i snose odgovornosti drugih itd.

Napominjemo da je predsjednik Sindikalne organizacije sudova za prekršaje Crne Gore u proteklih mjesec dana učestvovao na okruglom stolu povodom strategije reforme javne uprave, sastanku predstavnika sindikata sa ministarkom javne uprave i na okruglom stolu u vezi sa javnom raspravom Nacrta ZDSIN, pri čemu je na istim sastancima direktno ukazao na manjkavosti Nacrta.

Upoznajemo Vas sa konkretnim predlozima, komentarima i sugestijama koje su od strane sindikata poslate predlagaču. Otvorite vezu PRIMJEDBE.

Isti materijal je javno objavljen i na sajtu Sindikata uprave i pravosuđa Crne Gore.

Sindikalna organizacija sudova za prekršaje Crne Gore

Ul Oktobarske revolucije br. 130
81000 Podgorica

Telefon: 020 230 608 (kod poslodavca)
Fax: 020 231 044 (kod poslodavca)
E-mail: sindikatprekrsajicg2010@gmail.com

Predsjednik  067 610 025