A+ A A-

OBAVJEŠTENJE 11.10.2017.

Poštovani članovi,

Upoznajemo Vas da je tekst nacrta Kolektivnog ugovora za zaposlene u sudovima objavljen na našem sajtu, u dijelu  AKTI SINDIKATA-Kolektivno pregovaranje (Kliknite OVDJE).

Ukoliko imate sugestija i konstruktivnih predloga u pogledu dorade nacrta molimo Vas da nam iste dostavite do 23. oktobra ove godine.

SINDIKALNA ORGANIZACIJA SUDOVA ZA PREKRŠAJE CRNE GORE

Sindikalna organizacija sudova za prekršaje Crne Gore

Ul Oktobarske revolucije br. 130
81000 Podgorica

Telefon: 020 230 608 (kod poslodavca)
Fax: 020 231 044 (kod poslodavca)
E-mail: sindikatprekrsajicg2010@gmail.com

Predsjednik  067 610 025