A+ A A-

OBAVJEŠTENJE 14.10.2021. godine

Poštovani članovi,

 

Na sjednici Izvršnog odbora Sindikalne organizacije sudova za prekršaje Crne Gore, koja će se održati dana 15. oktobra 2021. godine, iznova će se razmatrati problem neisplaćivanja naknada za obavljeno dežurstvo u sudovima i utvrdiće se dalje sindikalne mjere u pravcu rješavanja ovog problema.

U cilju pune pripreme za sastanak i informisanosti svih članova o dosadašnjim aktivnostima naše sindikalne organizacije vezano za pregovaranje kolektivnih ugovora i rješavanje problema dežurstva objavljujemo dio dokumentacije vezane za navedene aktivnosti. Uvid u dokumentaciju ostvarićete klikom na sljedeće linkove:

 Prvi dio materijala

Drugi dio materijala

Treći dio materijala

Četvrti dio materijala

Peti dio materijala

Šesti dio materijala

Sedmi dio materijala

Osmi dio materijala

Deveti dio materijala

Deseti dio materijala

Jedanaesti dio materijala

Dvanaesti dio materijala

Trinaesti dio materijala

Napominjemo da se radi samo o dijelu aktivnosti koji smo iz okvira našeg sindikata i preko sindikalne asocijacije usmjerili ka rješavanju ovog aktuelnog problema, pri čemu su o svim preduzetim mjerama do sada uredno informisani svi zainteresovani, kako putem medija, tako i putem sastanaka, redovnih izvještaja, usmenim i pismenim putem.

Sindikalna organizacija sudova za prekršaje Crne Gore

Ul Oktobarske revolucije br. 130
81000 Podgorica

Telefon: 020 230 608 (kod poslodavca)
Fax: 020 231 044 (kod poslodavca)
E-mail: sindikatprekrsajicg2010@gmail.com

Predsjednik  067 610 025