A+ A A-

OBAVJEŠTENJE 27.12.2016.

  • Objavljeno utorak, 27 decembar 2016 07:48

Opširnije...

OBAVJEŠTENJE 16.12.2016.

  • Objavljeno petak, 16 decembar 2016 10:06
Opširnije...

OBAVJEŠTENJE 12.07.2016.

  • Objavljeno utorak, 12 jul 2016 12:27
Opširnije...

OBAVJEŠTENJE 14.06.2016.

  • Objavljeno utorak, 14 jun 2016 12:28
Opširnije...

OBAVJEŠTENJE 16.04.2016.

  • Objavljeno subota, 16 april 2016 14:01

09052016

Obavještavamo članove sindikalne organizacije da je na Skupštini od 15. aprila 2016. godine, između ostalog, donijeta odluka o promjeni naziva Sindikalne organizacije Prekršajni organi Crne Gore u naziv Sindikalna organizacija sudova za prekršaje Crne Gore, nakon čega su izvršene odgovarajuće promjene naziva u registrima koje se vode pri Ministarstvu rada i socijalnog staranja.

Takođe, na istoj Skupštini usvojena su nova Pravila o organizaciji i načinu rada Sindikalne organizacije sudova za prekršaje Crne Gore i donijeta odluka o promjeni adrese tako da ista glasi: Ul.Oktobarske revolucije br.130 81000 Podgorica.

Sindikalna organizacija sudova za prekršaje Crne Gore

Ul Oktobarske revolucije br. 130
81000 Podgorica

Telefon: 020 230 608 (kod poslodavca)
Fax: 020 231 044 (kod poslodavca)
E-mail: sindikatprekrsajicg2010@gmail.com

Predsjednik  067 610 025