A+ A A-

OBAVJEŠTENJE 23.02.2018.

  • Objavljeno petak, 23 februar 2018 08:58
Opširnije...

Obavještenje 23.03.2018.

  • Objavljeno petak, 23 februar 2018 08:38

SINDIKALNA ORGANIZACIJA SUDOVA ZA PREKRŠAJE CRNE GORE

PREDSJEDNICIMA SINDIKALNIH PODRUŽNICA

Zoranu Tasevskom, Hajdani Brnović, Ivanu Pavićeviću i Milošu Jovoviću

Opširnije...

OBAVJEŠTENJE-Podružnica Bijelo Polje 05.02.2018.

  • Objavljeno ponedjeljak, 05 februar 2018 12:06
Opširnije...

OBAVJEŠTENJE-Podružnica Budva 05.02.2018.

  • Objavljeno ponedjeljak, 05 februar 2018 12:02
Opširnije...

OBAVJEŠTENJE 11.10.2017.

  • Objavljeno srijeda, 11 oktobar 2017 07:52
Opširnije...

OBAVJEŠTENJE 09.10.2017.

  • Objavljeno ponedjeljak, 09 oktobar 2017 13:57

Poštovani članovi,

Obavještavamo Vas će se dana 11. oktobra 2017. godine održati sjednica Izvršnog odbora Strukovnog odbora sidikalnih organizacija zaposlenih u sudovima na kojoj će se usaglašavati tekst nacrta Kolektivnog ugovora za zaposlene u sudovima.

Naša Sindikalna organizacija je izradila svoj predlog Nacrta i isti će biti dostavljen Izvršnom odboru Strukovnog odbora.

Takođe, navedeni tekst će u toku ove nedjelje biti objavljen na našem sajtu.

Sindikalna organizacija sudova za prekršaje Crne Gore

Ul Oktobarske revolucije br. 130
81000 Podgorica

Telefon: 020 230 608 (kod poslodavca)
Fax: 020 231 044 (kod poslodavca)
E-mail: sindikatprekrsajicg2010@gmail.com

Predsjednik  067 610 025