A+ A A-

OBAVJEŠTENJE 09.10.2017.

  • Objavljeno ponedjeljak, 09 oktobar 2017 13:57

Poštovani članovi,

Obavještavamo Vas će se dana 11. oktobra 2017. godine održati sjednica Izvršnog odbora Strukovnog odbora sidikalnih organizacija zaposlenih u sudovima na kojoj će se usaglašavati tekst nacrta Kolektivnog ugovora za zaposlene u sudovima.

Naša Sindikalna organizacija je izradila svoj predlog Nacrta i isti će biti dostavljen Izvršnom odboru Strukovnog odbora.

Takođe, navedeni tekst će u toku ove nedjelje biti objavljen na našem sajtu.

OBAVJEŠTENJE 09.10.2017.

  • Objavljeno ponedjeljak, 09 oktobar 2017 13:47

Poštovani članovi,

Obavještavamo Vas da su dana 04. oktobra 2017. godine predstavnici Sindikata uprave i pravosuđa Crne Gore održali sastanak sa predsjednicom Vrhovnog suda Crne Gore g-đom Vesnom Medenicom.

Ispred sindikata sastanku su prisustvovali: Nenad Rakočević-predsjednik SUiPCG, Predrag Spasojević-sekretar SUiPCG, Miloš Jovović-predsjednik Strukovnog odbora sindikalnih organizacija zaposlenih u sudovima i tužilaštvima, Dejan Đukić-predsjednik Sindikalne organizacije zaposlenih u Osnovnom sudu u Podgorici i Saša Šimun-predsjednik Sindikalne organizacije sudova za prekršaje Crne Gore.

Na navedenom sastanku razmatrana su sljedeća aktuelna pitanja:

- problem isplate mjesečnog stimulansa za zaposlene iz grupe poslova D;

- povećanje vrijednosti koeficijenta složenosti poslova zaposlenih u grupi poslova D;

- iznalaženje načina  za utvrđivanje službeničkih i namješteničkih zvanja zaposlenih u sudovima;

- prevazilaženje problema u vezi sa uvećanjem zarade po osnovu dežurstva i pripravnosti u sudovima, do kojih problema je došlo ukidanjem Odluke o uvećanju zarade državnim službenicima i namještenicima za obavljanje određenih poslova;

Uskoro će biti održani sastanci sa ministrom pravde, ministrom finansija i Sudskim savjetom, nakon kojih će članstvo biti informisano o konkretnim rezultatima preduzetih aktivnosti, kao i o daljim mjerama sindikata.

 

OBAVJEŠTENJE 21.09.2017.

  • Objavljeno četvrtak, 21 septembar 2017 10:20

Poštovani članovi, upoznajemo Vas sa obraćanjem Sindikalne organizacije sudova za prekršaje Crne Gore, koje je dana 21. septembra 2017. godine, dostavljeno Sindikatu uprave i pravosuđa i Strukovnom odboru sidikalnih organizacija sudova i tužilaštava.

SINDIKALNA ORGANIZACIJA SUDOVA ZA PREKRŠAJE CRNE GORE 

Podgorica, 19. septembra 2017. godine

SINDIKATU UPRAVE I PRAVOSUĐA CRNE GORE

-Predsjedniku-

-G-dinu Nenadu Rakočeviću-

i

Strukovnom odboru sindikalnih organizacija sudova i tužilaštava  

            Poštovani,

Vlada Crne Gore je na sjednici od 31. avgusta 2017. godine donijela Odluku o dodatku na osnovnu zaradu za obavljanje poslova na određenim radnim mjestima, kojom su u skladu sa članom 17 stav 2 Zakona o zaradama zaposlenih u javnom sektoru utvrđena radna mjesta, način ostvarivanja prava i iznos dodatka na osnovnu zaradu za obavljanje poslova na određenim radnim mjestima za zaposlene u službi državnog organa, organu državne uprave, kao i drugim organima osnovanim u skladu sa zakonom, policijske službenike i zaposlene u ustanovi čiji je osnivač država, osim za zaposlene u Službi Skupštine Crne Gore, organima sudske vlasti i za lica u službi u Vojsci Crne Gore.

Shodno navedenom, a kod činjenice da je članom 17 stav 7 Zakona o zaradama zaposlenih u javnom sektoru propisano da “ Izuzetno od stava 2 ovog člana, radna mjesta, iznos i način ostvarivanja dodataka iz stava 1 ovog člana, za zaposlene u organima sudske vlasti utvrđuje Sudski savjet, polazeći od Budžetom planiranih sredstava”, to smatramo da je neophodno u što kraćem roku podnijeti inicijativu Sudskom savjetu za donošenje Odluke o dodatku na osnovnu zaradu za obavljanje poslova na određenim radnim mjestima u sudovima, a posebno ako se ima u vidu veliki broj radnih mjesta u sudovima koja su po svojoj vrsti, složenosti i stepenu odgovornosti značajno zahtjevnija od niza poslova na radnim mjestima koja su obuhvaćena navedenom Vladinom odlukom.

Molimo vas da razmotrite ovo naše obraćanje, te da u skladu sa istim podnesete predmetnu inicijativu kako bi se napokon prepoznala posebna radna mjesta u sudovima, te u skladu sa Zakonom o zaradama zaposlenih u javnom sektoru stvorila mogućnost za uvećanje zarade i za zaposlene u sudovima, a ne samo za zaposlene u organima uprave.

SINDIKALNA ORGANIZACIJA SUDOVA ZA PREKRŠAJE CRNE GORE

 

 

 

OBAVJEŠTENJE 05.08.2017.

  • Objavljeno subota, 05 avgust 2017 14:28
Opširnije...

OBAVJEŠTENJE 02.08.2017.

  • Objavljeno srijeda, 02 avgust 2017 07:53

Opširnije...

OBAVJEŠTENJE 12.07.2017.

  • Objavljeno srijeda, 12 jul 2017 10:41
Opširnije...

Sindikalna organizacija sudova za prekršaje Crne Gore

Ul Oktobarske revolucije br. 130
81000 Podgorica

Telefon: 020 230 608 (kod poslodavca)
Fax: 020 231 044 (kod poslodavca)
E-mail: sindikatprekrsajicg2010@gmail.com

Predsjednik  067 610 025